Askerlik Hakkında

Er ve Yedek Subay İşlemleri

ER

Askerlik hizmeti, T.C. Anayasasının 72 nci maddesi gereğince her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Askerlik hizmeti 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Astsubaylar Kanunu gereğince düzenlenmiştir. Yoklama dönemleri, erteleme işlemleri, muvazzaflık dönemi, muafiyet işlemleri, terhis işlemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

YEDEK SUBAY

Kimler yedek subay aday adayı olur?

  • Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler,
  • Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK. Başkanlığınca onananlar,
  • Yapılacak sağlık muayenesinde “Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir.” kararı verilenler,
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların, yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.
  • Erbaş veya er olarak askerlik görevini yapmakta iken, yukarıda a ve b fıkralarında bahsedilen okulları bitirenler istekleri halinde, geçici terhis edilerek yedek subay aday adayı statüsüne geçirilirler.

Yedek subay işlemleri hakında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız

Askeri Sözlük

ASKERLİK ÇAĞI
Her erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. Subay ve astsubayların askerlik çağı bitim süreleri 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda belirtilen süreler kadardır. Devamı
Askere alma işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı (ASAL) tarafından yürütülmektedir. Detaylı ve güncel bilgiler için lütfen www.asal.msb.gov.tr adresini ziyaret edin.

Türk Telekom Internet Data Center  Türk Telekom Internet Data Center